Phụ kiện niêm phong

Dây chì

Phụ kiện niêm phong

Hạt chì niêm phong

Phụ kiện niêm phong

Kẹp chì niêm phong

Phụ kiện niêm phong

Kìm niêm phong thùng phuy

Phụ kiện niêm phong

Mega Container Seal

Phụ kiện niêm phong

Niêm xe bồn

Phụ kiện niêm phong

Seal bình gas 13kg

Phụ kiện niêm phong

Seal cối

Phụ kiện niêm phong

Seal Container

Phụ kiện niêm phong

Seal dây cáp thép

Phụ kiện niêm phong

Seal dây rút dẹt

Phụ kiện niêm phong

Seal dây rút tròn khóa KL

Phụ kiện niêm phong